Pārējie pieejamie materiāli

Dabīgā grants
Betonēšanai, piemājas ceļa būvniecībai.
Augu zeme/melnzeme
Izmantojama gan mazdārziņu labiekārtošanai, gan zālāja sēšanai.
Grunts
Esošās zemes virskārtās izlīdzināšanai, uzpildīšanai,pacelšanai.
Kūdra
Augsnes bagatinātājs.
Kūtsmēsli
Augsnes bagatinātājs
Mazgāti oļi 4/8 un 8/16
Izmantojams gan kā celtniecības materiāls, gan kā dekoratīvs elements dārza labiekārtošanai.
Mazgāta šķemba 8/16 un 16/32
Izmantojams gan kā celtniecības materiāls, gan kā dekoratīvs elements dārza labiekārtošanai.