Minerālmateriālu ražošanu SIA „A-Land” veic galvenokārt, lai nodrošinātu savus būvobjektus ar kvalitatīvu, LR standartiem atbilstošu materiālu. 

Ceļu būvniecībai paredzētie materiāli

Dabīgā smilts
Filtrācijas koeficients < 1M/dnn
Māzgāta smilts 0/4
Filtrācijas koeficients < 2M/dnn
Izsija 0/8
LVS EN 13242+A1
Ceļu specifikācijas 2015
Sijāta grants 0/32
LVS EN 13285
Ceļu specifikācijas 2015
Sijāta grants 0/45
LVS EN 13285
Ceļu specifikācijas 2015
Sijāta grants 0/56
LVS EN 13285
Ceļu specifikācijas 2015
Šķembu maisījums 0/16
LVS EN 13242+A1
Ceļu specifikācijas 2015
Šķembu maisījums 0/32
LVS EN 13285
Ceļu specifikācijas 2015
Šķembu maisījums 0/45
LVS EN 13285
Ceļu specifikācijas 2015
Šķembu maisījums 0/56
LVS EN 13285
Ceļu specifikācijas 2015
Šķembu maisījums 0/63
LVS EN 13285
Ceļu specifikācijas 2015

Ražošanas sertifikāts